11. Irodalomjegyzék

iDevice ikon

1. Sághi M. (szerk), A hitelkockázat kezelése, Budapest, Panem, 1993

2. Amati, S.: Improving cross-border payments in the Euro area: Working paper / European Parliament; Directorate-General for Research Luxembourg, EurOp, 2000

3. Apatini, K.-né: Kis- és középvállalkozások finanszírozása: Kockázatok, lehetőségek a kockázat mérséklésére Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999

4. Bácskai, T.: Régi és új kihívások a pénzelméletben, Bank és Tőzsde XIII. évf. 2006. 2-3. szám 20-24.o.

5. Bakonyi, Z.: Tőke- és pénzpiacok, Budapest, Perfekt, 2004

6. Botos, J.: A magyarországi jelzálog-hitelezés másfél évszázada Budapest, Szaktudás K.,

7. Czegle, T.: Banktani ismeretek, Budapest, Pénzügyi és Számviteli Főiskola, 1998

8. Czékus, M.: Tőzsdelexikon, Szeged, Szukits, 2004

9. Czékus, M.: Tőzsde 100-ad, Szeged, LAZI, 2001

10. Einzig, P.: Primitive Money, Pergamon Press, New York, 1966.

11. European Central Bank blue book: Payment systems in countries that have applied for membership of the European Union, August 1999 / [publ. by the] European Central Bank

12. Felleg, T.: Bárki lehet tőzsdés: Egy befektető kalandjai a valutapiactól a tőzsdéig, Budapest, Alinea, 2006

13. Fodor, L.: Tőzsdei ismeretek mezőgazdasági vállalkozóknak Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 2004

14. Friedman, M.: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. KJK, Budapest, 1986

15. Gellért, A.: A váltó és a váltóra épülő banküzletek, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999

16. Gellért, A.: Banküzletek, 2. kiad. Budapest, KJK, 1992.

17. Gereben, Á.: A bankközi forintpiac Magyarországon. MNB Műhelytanulmányok 20., Budapest 2004.

18. Golden, S. - Walker, H.: The Ten Commandments of Commercial Credit: The Cs Good and Bad Loans; Journal of Commercial Banking, 1993. január

19. Guideline of European Central Bank for Money and Banking Statistics, EKB 2000/13.

20. Hornstein, H.: Így működik: tőzsdepszichológia befektetőknek, Miskolc, Z-Press K., 2003

21. Horváth, L.: Banküzemtan bankügyintézőknek. Nemzetközi Bankárképző, Budapest 2001

22. Horváth, L.: Hitelügyletek, Budapest, Nemzetközi Bankárképző Központ 1995

23. Huszti, E.: Banktan. TAS-II. Kft. Budapest, 2002

24. Jährig, A.: Handbuch des Kreditgeschäfts, Wesentlich Erw. Aufl., Wiesbaden Gabler, 1989

25. Jaksity, Gy.: A pénz könnyelmű természete 3. átd. röv. kiad. Budapest, Aliena, cop. 2005

26. Jaksity, Gy.: A pénz természete, Budapest, Alinea Kiadó, 2003

27. Jánosi - Madár - Sági - Schepp - Szabó - Szebellédi - Zeller: Pénzügyek alapjai, Unió, 2005: Pénzügyek alapjai, Unió 2005.

28. Katona, F.: Bankügyletek, Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, 2005

29. Kenessei, A.: Őszinte részvényem avagy: Hogyan tőzsdézzünk? Bevezetés kezdőknek, kivezetés , Budapest, PuttoPress, 2004.

30. Keynes, J.M.: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. KJK, Budapest, 1965

31. Klinger, A.: Hitelügyletek, Budapest, Nemzetközi Bankárképző Központ, 1995

32. Kohn, Meir: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok, Osiris-Nemzetközi Bankárképző, Budapest, 1998

33. Komáromi András: A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában, MNB Tanulmányok 71., Budapest, 2008

34. Korányi, G. T.: Tőzsde születik, 1864-1990, A Budapesti Értéktőzsde jubileumi kiadványa, 2005

35. Kostolany, A.: Kedvenc történeteim a pénzről, Budapest, Perfekt, 2002

36. Kostolany, A.: Mérlegen a jövő, Budapest, Perfekt, 2003

37. Kostolany, A.: Tőzsdepszichológia, Budapest, Perfekt, 2000

38. Kovács, J.: Pénzintézeti gazdaságtan, Budapest, Perfekt, 1995

39. Laurin, A. - Majnoni, G.: eds.: Bank loan classification and provisioning practices in selected developed and emering countries, World Bank working paper, 1726-5878 Washington, World Bank, 2002

40. Magyar, G.: Pénzügyi navigátor 2. kiad. Budapest, Invent, 2001

41. Mueller, P.H.: Risk Management and Credit Culture - Necessary Interaction, Journal of Commercial Lending, 1993. május

42. Radice, F.: Banking transactions: Teacher's book, London, Basingstoke, Macmillan, 1995

43. Részvények a Budapesti Értéktőzsdén, Budapest, Zöld Újság Rt., 2002

44. Rotyis, J.: Tőzsdei befektetők kézikönyve, Budapest, KJK-Kerszöv, 2001

45. Sóvágó, L.: Bankismeretek. SZIE-KVA, 2004

46. Sóvágó, L.: Hitelbírálat, Budapest, UNIÓ, 2001

47. Tarafás, I.: Bankrendszer és monetáris politika Magyarországon, Aula Kiadó, Budapest, 2002

48. Tobin, J.: Pénz és gazdasági növekedés. KJK, Budapest, 1984.

49. Tőzsdei fogalomtár / összeáll. Czékus Mihály Budapest, Perfekt, 2000

50. Vadas Gábor: Wealth portfolio of Hungarian households - Urban legends and facts, MNB Tanulmányok 68., Budapest, 2007

51. Zeller Gyula: Bevezetés a pénzügyekbe, Pécsi Tudományegyetem, 2003

52. Zeller Gyula: A pénzügyi alaptan, PTE KTK, 2005

53. Zeller Gyula: Pénz- és bankügyek, PTE KTK, 2008