6. A hitelintézetek működése

iDevice ikon

A hitelintézetek működésének egyes kérdéseit már érintettük a pénzügyi közvetítőrendszer működését érintő eszmefuttatások során. A bankrendszer tipikus intézményeinek, a bankoknak a működését azonban nem tekintettük részletesen át. Az itt következő gondolatsor ezt a hiányt igyekszik pótolni. Először azokat a szabályokat és intézményeket mutatjuk be, amelyek a bankrendszerben kiemelkedő szerepet töltenek be, majd a bankok tevékenységének lényegére, a tipikusan előforduló bankügyletek bemutatására kerül sor.