7. A pénz fogalmi meghatározásának nehézségei

iDevice ikon

A pénz a történelmi fejlődés során számtalan formát öltött és számtalan sajátos funkciót töltött be. A pénzként használt dolgok sokfélesége és a primitív pénzektől a modern pénzekig terjedő megjelenési formák sokszínűsége szinte lehetetlenné teszi egy egységes, a definíciók általános követelményeinek megfelelő és általánosan elfogadott meghatározás megfogalmazását. Minden tudományos definíciótól elvárjuk, hogy univerzális legyen, azaz tértől és időtől függetlenül fogalmazza meg az adott jelenség lényegét. Aligha nehéz belátni, hogy a toll- vagy kagylópénztől, az arany- és ezüstpénzen keresztül, a bankjegyen és papíros anyagú pénzen át, az elektronikus jel formájában jelentkező pénzig terjedő megjelenési formák közös vonásait egybefogó definíció megalkotása milyen nehézségeket rejt magában. Viszonylag könnyen belátható az is, hogy az univerzalitás igényét kielégítő definíciók többnyire olyan magas szintű absztrakciót tartalmaznak, amelynek következménye egy kiüresedett, elméletileg ugyan korrekt, de a mindennapi gyakorlat szempontjából abszolút üres fogalom. Mindannyian ismerjük azokat a közhelyszerű megfogalmazásokat, hogy a „pénz általános csereeszköz", vagy „általános egyenértékes" stb., de aligha tudunk ezek segítségével akár makro-, akár mikrogazdasági szinten eligazodni. A dolgot persze az is nehezíti, hogy a közgazdászok társadalma még a pénznél egyszerűbb kérdések és fogalmak kapcsán sem hajlamos az egyetértésre. A konkrét esetben sokan vannak olyanok, akiknek elméletében csak az arany tekinthető pénznek, mások a bankjegyeket és a papíros anyagú pénzeket is megengedik, megint mások viszont akár a határidős bankbetéteket is a pénzkategóriába sorolják. Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy a pénzfogalom értelmezésével kapcsolatban sincs egységes vélemény a közgazdasági irodalomban. Mivel a pénz minden közgazdasági gondolatrendszerben jelentős, elméletileg megkerülhetetlen szerepet tölt be, a definíciók kivétel nélkül egyfajta implicit állásfoglalást is tartalmaznak az adott rendszer „igazságai" mellett.