8. A központi bankok, az MNB szerepe a pénzügyi rendszerben

iDevice ikon

A Magyar Nemzeti Bank épülete Az előző fejezetekből már kitűnt, hogy a központi vagy jegybankok szerepe az egész monetáris rendszer működése és a monetáris politikai célok megvalósulása szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Ez indokolja, hogy a központi bankok feladatkörével és tevékenységük részleteivel kicsit mélyebben is megismerkedjünk. Az elmúlt évek egységesülési folyamatai ellenére, a különböző országok szabályozása jelentős eltéréseket mutat a jegybankok jogi státuszának, szabályozási jogkörének vagy a pénzügyi rendszerbe történő beavatkozásuk eszközeit illetően. A következő okfejtés elsősorban a viszonylag fiatal magyar bankrendszer kulcsintézményének, az MNB-nek a szabályozásán és tevékenységén keresztül igyekszik bemutatni a központi bankok működését.