A szerzőkről

iDevice ikon

Ifj. dr. Zeller Gyula (54), a PTE Közgazdaságtudományi Karának docense, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Egyetemi tanulmányainak befejezése (1977) óta a JPTE oktatója, 1995 óta vesz részt a FEEFI nappali és levelező képzésében is. Több alkalommal, összesen három félévet tanított vendégoktatóként az Egyesült Államokban.

Jelenleg a Közgazdaságtudományi Karon a "Bank- és pénzügyek", a "Derivatív értékpapírok" és a "Tőzsdeismeret" tárgyakat adja elő, az egyetem más karain pedig a "Pénzügyi ismeretek"-et oktatja. Érdeklődési területe a pénzügyeken belül az értékpapírpiacra, ezen belül is derivatív értékpapírokra koncentrálódik. Ezek mellett, mintegy hobbiként, a közgazdaságtan metodológiájának területén is végez kutatásokat és vezet PhD-kurzusokat. Publikációi is az említett területekhez kötõdnek. 1977 óta nős, felesége szintén egyetemi oktató, Judit lánya jogász, Anna lánya egyetemista.

Dr. Koltai Zoltán (35), a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának (FEEK) docense, a regionális tudományok doktora. Egyetemi tanulmányainak befejezése (1997) után a PTE Közgazdaságtudományi Karán kezdi meg Ph. D. tanulmányait, az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében tudományos segédmunkatárs. 1997 óta vesz részt a FEEK nappali és levelező képzésében, 2000-től főállású oktatója az Intézetnek, majd Karnak. Kutatói ösztöndíjasként Németországban, Spanyolországban és Indiában folytat tudományos munkát.

Jelenleg a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon a "Gazdasági alapismeretek", a "Munkaerőpiac gazdaságtana", a "Vállalatgazdaságtan" és a "Regionális fejlesztés" tárgyak oktatója. Érdeklődési területe a regionális gazdaságtanon belül a városok versenyképességének hazai és nemzetközi vizsgálata. Publikációi az említett területekhez kötődnek.